Cərrahinin əhəmiyyəti

Hər iki tərəfin cərrahiyyə sahəsində bəzi biliklərə malik olması lazım olan bir sıra həyat halları olan iki əsas aspekti nəzərdən keçirin.


Thiy ərəbcə Macarca Bolqar Portuqal Rumın Vyetnam Litva Yunan İngilis İtalyan Gürcü Türk Erməni
Azerbaijani Bengali Sırpça Makedonca İrlandaca Alman dili Fin Hind dili Slovak dili Çin dili Çin dili Yavansky Koreya Panjabi İspaniya