Böyük bir amputasiya bıçağı hem əməliyyatda həm də bədənin postmortem müayinəsində geniş tətbiq edilə bilər.

Traxeystomiyaya görə:

1 - tiroid bezinin istmusuna qarşı künc kancası toxumaları yaymaq üçün istifadə olunur;

2 - qarın və traxeyanın tutulması və sabitlənməsi üçün kəskin kəmər;

3 - barmağı ilə trakeanın dilatoru;

4,5,6 - genişlənmədən sonra traxeyaya daxil edilmiş və sökülmüş şəklində trakeostomiya kanülü.

Clamp Lane mədə - bağırsaq, mədə rezeksiyası üçün ikiqat. Mədə və bağırsaqlara tətbiq olunan müvəqqəti vroovanostavlivayuschee vasitəsi kimi istifadə olunur. Double zizhim daha tam hemostatik təsir göstərir.

Dəzgahları birləşdirən və bir sıra iynə tutacaqları olan vasitələr: 1 - kavisli tutacaqları olan iynə tutacaqları (Mathieu); İğne sahibinin açılması üçün bir mexanizm var: 2 - Troyanovun iynə sahibi; İğne sahibinin ucu əyilmiş, iynəyin sıxılmasını düzəldmək mümkündür

İnsan kəlləsinin xətti üçün bir sıra vasitələr

Kəllə sümüyü üçün xüsusi bir sıra vasitələr:

1 - bir freze kəsiciləri ilə. Bu deliklər vasitəsilə Jigley testerəsi ilə (sonrakı altı sayda göstərilən) qabıqdan sonrakı səliqə üçün üç və ya dörd çuxur qazmağı üçün istifadə olunur,

2 - Dahlgren Nippers, Luer nippers (Jigley yırtıcılığı önləyən sümük uzantıları və ya uzantıları qırmaq üçün)

Ayağın amputasiyası üçün bir sıra cərrahi vasitələr aşağıdakılardan ibarətdir:

1 - retractor; Sümükün uzununa oxuna dik uzanır.

2 - Jigli tel testeri; Skeletonun sökülməsi üçün əsas vasitədir.

3 - Palenov tel örgüsünü düzəldir;

4 - hemostatik turnike hər iki tərəfə yerləşdirilir;

5 - taxıldan sonra emal üçün köməkçi avadanlıq kimi amputasiya bıçaqları dəsti.

Kanal kanalları kök kanallarının mexaniki (instrumental) emalı üçün istifadə olunur. Təchizat seçmə diametrinin ölçüsündə həm müvafiq kanalda, həm də qazmağın özündə fərqlənir.

İskelet çekişi üçün bir sıra travmatoloji alətlər:

1 - Kirschner Staple ilə skelet dartması üçün danışdı. Funksional əhəmiyyətə görə, İlizarovun aparatı bənzəyir.

2 - Əl qazmağı iynələrin keçəcəyi delikləri açmaq üçün xidmət edir.

Ligature iynələri toxumaları birləşdirən alətlər ilə əlaqələndirilir. Onlar, adi iynələr kimi, bir ipin yerləşdirilməsi üçün bir iynə ehtiva edirlər və yuvarlaqlaşdırılmış toxumaların (mədə, bağırsaq və s.) Eninə istiqamətində toxumaları tikməyə icazə verən xüsusi yarımdəkilli bir qanad var və bunlar iki növə bölünür:

1 - ağılsız bağlayıcı iynə - Deschan iynəsi - pirsinq orqanının yumşaq bir tutarlılığı ilə toxumalarda istifadə olunur;

2 - kəskin loqo iğnesi - Cooper iynəsi yalnız daxili orqanların deyil, həmçinin birləşdirici toxuma və dəri yarım dəzgahda tikməyə imkan verir.

Endovideoşurgiya üçün cərrahi alətlərin dəsti müxtəlif diametrlərin endoskopik borularını, qısaqacalar və kauçuklu ipləri əhatə edir.


Thiy ərəbcə Macarca Bolqar Portuqal Rumın Vyetnam Litva Yunan İngilis İtalyan Gürcü Türk Erməni
Azerbaijani Bengali Sırpça Makedonca İrlandaca Alman dili Fin Hind dili Slovak dili Çin dili Çin dili Yavansky Koreya Panjabi İspaniya